Het nieuwe seizoen staat voor de deur, tijd dus om het lidgeld te betalen. Graag ontvingen we uw betaling voor 15/08/2017. Meer info over de verschillende formules en tarieven kan je hier vinden. Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie dienen hun kandidatuur kenbaar te maken bij de voorzitter en dit ten laatste op 15 augustus eerstkomend.
juli 2017