ATS Groep & GoodHabitz
Open Gent

(voorheen Eastman Open Gent)

De in België geldende covid-19 regelgeving kan ons noodzaken het toernooi af te gelasten!
ATS Groep is een multidisciplinaire technologiegroep die zich specialiseert in het creëren van een duurzame, innovatieve en efficiënte productie- en werkomgeving door het realiseren van totaalprojecten in elektro, mechanica en distributie voor een waaier aan sectoren.
Bij GoodHabitz zien we het leven als één groot leerproces. Reden genoeg om die persoonlijke ontwikkeling leuk en laagdrempelig te maken. Voor iedereen. Want wie leert, zit lekkerder in zijn vel. Je voelt je prettiger, completer, slimmer en succesvoller. Kortom, leren is leven en leven is leren. Een visie die in 2011 op een viltje is geschreven en nu het fundament is gebleken van een gezonde, snelgroeiende internationale organisatie.
INFO
9 RONDEN ZWITSERS - 90 min + 30 sec/zet
> Bye = 1/2 pt (max. 2  tijdens de eerste 5 ronden)
Speeluren:

Ronde 1:    17.07.2021: 14.00 - 18.00 u
Ronde 2:    17.07.2021: 19.00 - 23.00 u
Ronde 3:    18.07.2021: 13.00 - 17.00 u
Ronde 4:    18.07.2021: 19.00 - 23.00 u
Ronde 5:    19.07.2021: 13.00 - 17.00 u
Ronde 6:    19.07.2021: 19.00 - 23.00 u
Ronde 7:    20.07.2021: 13.00 - 17.00 u
Ronde 8:    20.07.2021: 19.00 - 23.00 u
Ronde 9:    21.07.2021: 11.00 - 15.00 u

Prijsuitreiking: 21.07.2021: 17.00 u

Het ATS Groep & GoodHabitz Open van Gent is een "not rated" toernooi.

Hoe registreren voor het toernooi?

• Vul het inschrijvingsformulier in op onze inschrijvingswebsite
• Stort het inschrijfgeld op IBAN BE48 7374 2629 4027
• Aanmelden in de toernooizaal op 17.07.21 van 11.00 tot 13.00 u

Inschrijfgeld: € 40 (*)
Jeugdspelers (geboren na 01.01.2001): € 25 (*)
(W)FM: 25 euro (*)
(W)IGM, (W)IM, Belgische (W)FM: gratis (*)

(*) inclusief receptie en toernooibulletin

Bankgegevens voor de betaling van het inschrijfgeld voor het toernooi:

IBAN BE48 7374 2629 4027
BIC KREDBEBB

op naam van Schaakclub KGSRL met duidelijke vermelding van de naam van de speler(s).

Wedstrijdleider:

Internationaal Arbiter Marc Bils

Toernooizaal:

Het Kuipke - Sportpaleis Gent
Citadelpark, B-9000 Gent
(ingang via Eugène Felixdreef)

In 't Kuipke - Sportpaleis Gent geldt een algemeen rookverbod!

Met medewerking van de Stad Gent
PRIJZENGELD
€ 2.500 (op basis van 125 betalende spelers)
plus € 525 extra prijzen
Hoofdprijzen ELO  2299 - 2150 ELO 2149 - 2000 ELO 1999 - 1850
1. € 500 1. € 60 1. € 60 1. € 60
2. € 350 2. € 50 2. € 50 2. € 50
3. € 250 3. € 35 3. € 35 3. € 35
4. € 150 4. € 25 4. € 25 4. € 25
5. € 60 5. € 20 5. € 20 5. € 20
ELO 1849 - 1700 ELO < 1700 Jeugd 55+
1. € 60 1. € 60 1. € 50 1. € 40
2. € 50 2. € 50 2. € 35 2. € 25
3. € 35 3. € 35 3. € 25 Vrouwen
4. € 25 4. € 25 1. € 40
5. € 20 5. € 20   2. € 25
Het prijzengeld wordt procentsgewijze aangepast aan het totaal aantal betalende deelnemers (open)
Jeugd  > ° na 01/01/2001
Bij een gelijke stand worden de prijzen gedeeld
Prijzen kunnen niet gecummuleerd worden
met uitzondering van de jeugdprijzen
Extra prijzen:

• De club die met het meest aantal hoofdclubspelers deelneemt ontvangt € 100 (niet voor organiserende club KGSRL).
• De ploeg die met 5 hoofdclubspelers het meest aantal punten behaalt ontvangt € 100.  De tweede ploeg wint € 50.
• De winnaar van de oploswedstrijd ontvangt € 25.
• Elke ronde ontvangt de speler met de beste Eloprestatie een fles Cava (max. 1 fles per speler).
• Blitzcompetitie (prijzen afhankelijk van het aantal deelnemers).
LOGEMENT
Er wordt dit jaar door de organisatie geen logement aangeboden
Daar er wegens Covid-19 door de stad Gent geen Gentse Feesten worden ingericht zijn er voldoende overnachtingsmogelijkheden in Gent beschikbaar.
Mogelijkheden voor logement:
55+
Samen met het ATS Groep & GoodHabitz Open van Gent wordt ook de gelegenheid geboden om deel te nemen aan het Open Seniorentoernooi, voor spelers geboren vóór 01/01/1966, 5 ronden van 17 tot en met 21/07/2021, één ronde per dag, van 14u00 tot 18u00, de laatste ronde om 11u00. Inschrijvingsrecht € 25, er worden prijzen voorzien volgens het aantal deelnemers.
PALMARES
WINNAARS VOORBIJE EDITIES
In 2020 werd wegens Corona geen toernooi georganiseerd
LOCATIE
TOERNOOIZAAL
'T KUIPKE - SPORTPALEIS GENT
Hoe ’t Kuipke bereiken?

Met de auto:

• Adres in te voeren in routeplanner: ’t Kuipke, Citadelpark z/n 9000 Gent.
• Parking op Sint-Pietersplein (± 450 m te voet naar ‘t Kuipke), op de Charles de Kerchovelaan (± 250 m te voet naar ’t Kuipke) of op de Koning Leopold II-laan (± 300 m te voet naar ’t Kuipke). Alle parkings zijn betalend.
• Te voet: adres in te voeren in routeplanner: Eugène Felixdreef.
Park & Ride Flanders Expo: gratis en betalende parkings en met de tram (lijn 1) naar ’t Kuipke, zie verder.

Openbaar vervoer:

• Openbaar vervoer: raadpleeg de routeplanner van De Lijn op https://www.delijn.be/nl/routeplanner/
• Van Park & Ride Flanders Expo naar ’t Kuipke: perron 1 lijn 1 (tram) richting Gent, 7de halte (Van Nassaustraat), 600 m te voet (zie map hierna).
• Van (trein)station Gent Sint-Pieters naar ’t Kuipke: perron 2 lijn 1 (tram) richting Gent, 2de halte (Van Nassaustraat), 600 m te voet (zie map hierna).
• Van (bus)station Gent Zuid naar ’t Kuipke: perron 4 lijn 70 (bus) richting Zwijnaarde, 6de halte (Ledeganckstraat), ± 350 m te voet (zie map hierna).
• Van (trein)station Gent Dampoort naar ’t Kuipke: perron 4 lijn 36 (bus) richting Latem - De Pinte, 7de halte (Ledeganckstraat), ± 350 m te voet (zie map hierna).
VEELGESTELDE VRAGEN
Telt het toernooi mee voor rating?
Neen, het toernooi wordt niet doorgegeven voor eloverwerking. Het aanvragen van een uitslagenfiche voor latere eloverwerking is niet mogelijk.

Kan ik een ronde forfait geven?
Jawel, u krijgt voor maximum 2 forfaits tot en met ronde 5 telkens een half punt.
 
Hoeveel bedraagt het prijzengeld indien er geen 125 betalende spelers deelnemen aan het toernooi?
Het prijzengeld wordt procentsgewijs aangepast aan het aantal betalende deelnemers. Een voorbeeld: er nemen 110 betalende spelers deel aan het open toernooi, 2de prijs in de categorie "hoofdprijzen" zal bedragen: (350 euro x 110)/125 of 308 euro.
 
Kan ik tegen een clubgenoot spelen?
De eerste drie ronden niet, op het einde van het toernooi wel.
 
Wanneer zijn de paringen voor de volgende dag bekend?
Elke avond worden de paringen opgehangen in de toernooizaal. Deze zijn tevens rond middernacht te consulteren op onze website.
 
Wat bij betwistingen?
Er wordt een spelerscommissie opgericht, bestaande uit drie willekeurig verkozen spelers. Deze commissie behandelt eventuele betwistingen in overleg met de hoofdtoernooileider.

Wat met Covid-19?
De in België geldende covid-19 regelgeving kan ons noodzaken het toernooi af te gelasten. De ingeschreven spelers zullen hiervan per e-mail verwittigd worden. Het reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt dan terugbetaald.
REGLEMENT
REGLEMENT OPEN TOERNOOI

1. Het toernooi wordt gespeeld over 9 ronden volgens het Zwitsers systeem. Voor de paringen houden wij rekening met de hoogste Elorating van de speler.

2. De uitslagformulieren dienen correct ingevuld en door beide spelers ondertekend te worden. De winnaar of, bij remise, de witspeler, deponeert de uitslag in het daartoe voorziene bakje in de toernooizaal.

3. Elke ongeoorloofde afwezigheid heeft onmiddellijke uitsluiting tot gevolg, tenzij de speler zich binnen het tijdbestek van de lopende ronde persoonlijk bij de hoofdwedstrijdleider aanmeldt.

4. Verkeerde uitslagen kunnen verbeterd worden, wanneer ze worden meegedeeld aan de toernooileiding, ten laatste 30 minuten na het begin van de volgende partij.

5. Partijen betwist met een verkeerde kleur hebben geen invloed op de daaropvolgende paringen.

6. Bij een gelijke stand worden de prijzen gedeeld en ze kunnen niet gecumuleerd worden, met uitzondering van de jeugdprijzen.
Scheidingssysteem: 1. Onderling resultaat 2. Voortschrijding 3. Som Elo tegenstanders.

7. Klachten tegen een eindbeslissing van de hoofdwedstrijdleider, ten laatste 30 minuten na het beëindigen van de partij, zullen onherroepelijk door de arbitercommissie, bestaande uit 3 wedstrijdleiders, na het aanhoren van de betrokken partijen, beslecht worden. De genomen beslissing heeft in geen geval invloed op de al uitgevoerde paringen.

8. In de mate van het mogelijke worden spelers van dezelfde club tijdens de eerste drie ronden niet tegen elkaar gepaard.

9. Indien men wenst een bepaalde ronde forfait te geven, dient men een formulier in te vullen dat beschikbaar is bij de toernooileiding. Het is mogelijk om tot en met ronde 5 tweemaal een half punt te krijgen voor een aangekondigde afwezigheid.

10. Na aanvang van ronde 1 kan men niet langer het clubnummer laten wijzigen waarmee men zich heeft aangemeld!

11. Het speeltempo bedraagt 1u30 + 30 seconden/zet vanaf zet 1 voor de volledige partij.

12. De FIDE Regels (1 januari 2018) voor het schaakspel zijn van kracht, tenzij de volgende regels anders bepalen.

13. In afwijking van de FIDE Regels (1 januari 2018) is het toegelaten tot 1 uur te laat te komen, dit vanaf het aangekondigde starttijdstip (volgens de klok van de hoofdwedstrijdleider).

14. Het notatieformulier is eigendom van de inrichter.

15. In 't Kuipke - Sportpaleis Gent geldt een algemeen rookverbod. Op de naleving van deze regel zal strikt toegezien worden.
De 1-ste maal krijgt men een verwittiging. De 2-de maal staat gelijk aan verlies van de partij + meteen verlaten van het sportpaleis. De 3-de maal wordt men uitgesloten en moet men het toernooi verlaten.

16. De hoofdwedstrijdleider kan, na een speelduur van 4u30, beslissen om een voorlopig resultaat toe te kennen aan een nog niet beëindigde partij met het oog op de paringen van de volgende ronde. De hoofdwedstrijdleider kan, na 4u30 spel, ook beslissen om een nog aan de gang zijnde partij stop te zetten en de uitslag van die partij zelf bepalen.

REGLEMENT TOERNOOI 55+

1. Het toernooi wordt gespeeld over 5 ronden volgens het Zwitsers systeem. Voor de paringen houden wij rekening met de hoogste Elorating van de speler.

2. De uitslagformulieren dienen correct ingevuld en door beide spelers ondertekend te worden. De winnaar of, bij remise, de witspeler, deponeert de uitslag in het daartoe voorziene bakje in de toernooizaal.

3. Elke ongeoorloofde afwezigheid heeft onmiddellijke uitsluiting tot gevolg, tenzij de speler zich binnen het tijdbestek van de lopende ronde persoonlijk bij de hoofdwedstrijdleider aanmeldt.

4. Verkeerde uitslagen kunnen verbeterd worden, wanneer ze worden meegedeeld aan de toernooileiding, ten laatste 30 minuten na het begin van de volgende partij.

5. Partijen betwist met een verkeerde kleur hebben geen invloed op de daaropvolgende paringen.

6. Bij een gelijke stand worden de prijzen gedeeld en ze kunnen niet gecumuleerd worden.
Scheidingssysteem: 1. Onderling resultaat 2. Voortschrijding 3. Som Elo tegenstanders.

7. Klachten tegen een eindbeslissing van de hoofdwedstrijdleider, ten laatste 30 minuten na het beëindigen van de partij, zullen onherroepelijk door de arbitercommissie, bestaande uit 3 wedstrijdleiders, na het aanhoren van de betrokken partijen, beslecht worden. De genomen beslissing heeft in geen geval invloed op de al uitgevoerde paringen.

8. In de mate van het mogelijke worden spelers van dezelfde club tijdens de eerste twee ronden niet tegen elkaar gepaard.

9. Het speeltempo bedraagt 1u30 + 30 seconden/zet vanaf zet 1 voor de volledige partij.

10. De FIDE Regels (1 januari 2018) voor het schaakspel zijn van kracht, tenzij de volgende regels anders bepalen.

11. In afwijking van de FIDE Regels (1 januari 2018) is het toegelaten tot 1 uur te laat te komen, dit vanaf het aangekondigde starttijdstip (volgens de klok van de hoofdwedstrijdleider).

12. Het notatieformulier is eigendom van de inrichter.

13. In 't Kuipke - Sportpaleis Gent geldt een algemeen rookverbod. Op de naleving van deze regel zal strikt toegezien worden.
De 1-ste maal krijgt men een verwittiging. De 2-de maal staat gelijk aan verlies van de partij + meteen verlaten van het sportpaleis. De 3-de maal wordt men uitgesloten en moet men het toernooi verlaten.

GSM Policy

Er wordt aanbevolen geen gsm’s en/of andere elektronische toestellen mee te brengen naar de speelruimte of de hele toernooi-infrastructuur (Het Kuipke - Sportpaleis Gent).

Het wordt wel toegestaan uw gsm bij u te hebben (uiteraard uitgeschakeld) tijdens de partij (bv. in de zak van uw jas) maar u mag hem
NIET bij u dragen als u uw bord verlaat.

Bij gsm-gerinkel:
1ste inbreuk: 15 minuten straftijd
2de inbreuk: verlies van de partij
DISCLAIMER, PRIVACY- en COOKIEBELEID
In deze disclaimer, privacyverklaring en cookie policy worden verstaan onder:

de club: Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez (KGSRL)
de vzw: vzw Caïssa
de website: www.kgsrl.be en www.kgsrl.eu
de uitgever: vzw Caïssa-bestuurders, KGSRL-bestuur, webmaster
de inhoud: alle teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of eventuele andere objecten.

Het gebruiken van de website impliceert de automatische aanvaarding van de disclaimer en het privacybeleid. Als u zich niet akkoord kunt verklaren met deze disclaimer of het privacybeleid, wordt u vriendelijk verzocht de website en de onderliggende pagina's ervan niet te consulteren en de website te verlaten. Het nieuwe privacybeleid ging in op 25 mei 2018 en respecteert de nieuwe Europese wetgeving die op deze datum van kracht werd. Deze wet kreeg de naam GDPR mee, ofwel de General Data Protection Regulation (ook bekend als AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze disclaimer en privacyverklaring kunnen te allen tijde gewijzigd worden.

De inhoud van de website en de op de website aanwezige hyperlinks naar externe sites of e-mailadressen kunnen op initiatief van de uitgever zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of verwijderd worden. De op de website aanwezige hyperlinks of advertenties naar externe sites houden geenszins in dat de uitgever zich akkoord verklaart met de inhoud van deze sites. De hyperlinks worden enkel ter beschikking gesteld als informatie. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen van de website of het gebruik van de op de website aanwezige hyperlinks, noch voor het onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door anderen, bijvoorbeeld door cookies op externe websites. De uitgever kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van hardware, software of gegevens van de bezoeker.

De uitgever besteedt alle mogelijke zorg aan de website en streeft naar juiste, begrijpelijke, nauwkeurige en actuele informatie. Niettemin garandeert de uitgever niet dat de gepubliceerde informatie juist, volledig en nauwkeurig is. Eventuele fouten of tekortkomingen kunnen gemeld worden aan de uitgever van de website via webmaster@kgsrl.be. De uitgever wijst alle aansprakelijkheid af over de informatie op de website. Het gebruik van de informatie is volledig op risico van de bezoeker van de website.

Alle informatie of materiaal dat de bezoeker van de website uit vrije wil aan de de uitgever bezorgt wordt als niet-vertrouwelijk en vrij van auteursrechten beschouwd. De uitgever kan aldus vrij over deze informatie beschikken en ze naar eigen goeddunken publiceren op de website. Oneigenlijk gebruik van de website kan aanleiding geven tot inbreuken op privacy, intellectuele rechten of de wetgeving met betrekking hierop of communicatie in de breedste zin van het woord. De bezoeker zal verantwoordelijk gesteld worden voor alles wat hij via de website verzendt en aldus publiceert.

Eventuele geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van de website vallen onder de toepassing van het Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Gent (België) zijn bevoegd. Het raadplegen van de website houdt automatisch in dat de bezoeker zich onderwerpt aan de uitspraken van deze rechtbanken.


Privacybeleid

KGSRL en vzw Caïssa (verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens) verzamelen uw persoonlijke gegevens om een goede werking mogelijk te maken en verbinden zich er toe om deze persoonlijke gegevens uiterst respectvol en discreet te verwerken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te respecteren. Uw persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste informatie of registratie online te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonlijke gegevens: naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer
Contactgegevens: adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres
Financiële gegevens: nummer bankrekening
Elektronische of digitale gegevens: login, IP-adres, locatie, registratie van uw mededelingen per e-mail of blog posts, foto's
Schaakgerelateerde gegevens: stamnummer, club, Elo-rating

Deze gegevens worden verzameld bij het aanmelden als lid, het registreren en/of inschrijven op de website voor een activiteit, competitie of toernooi. Dit impliceert ook dat toestemming gegeven wordt voor het maken en/of publiceren van foto's van clubgerelateerde organisaties of activiteiten. De hoeveelheid van verzamelde gegevens is afhankelijk van uw gebruik van de website en de functionaliteit van de activiteit waarvoor u zich inschrijft.

Wat gebeurt er met de persoonsgegevens?

De verzamelde persoonsgegevens worden verzameld in de ledenadministratie en onder andere gebruikt om contact met u te kunnen opnemen, u informatie te sturen, competities en/of toernooien in te richten, lidgelden en inschrijvingsgelden te innen, te voldoen aan wettelijke verplichtingen, kortom om een goede werking van de club of de vzw mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden door de club niet aangewend voor direct-marketingdoeleinden of geautomatiseerde verwerking of profiling en worden er bewaard zolang dit nodig is om de goede werking van de club of de vzw te verzekeren. Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt en/of gedeeld in de administraties van de overkoepelende schaakinstanties (zoals bv. Liga, VSF, KBSB, Fide enz.. ). Dit in het kader van het lidmaatschap van de club in deze instanties en voor de organisatie en verwerking van resultaten in bepaalde toernooien en/of competities.

Welke rechten heeft U?

U heeft altijd toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. Tevens heeft u te allen tijde het recht foute of onvolledige informatie te laten verbeteren, de gegevens tijdelijk te vergrendelen of beperking van verwerking te vragen. Tenslotte kunt u de verzamelde gegevens gedeeltelijk of volledig laten wissen of kunt u deze opvragen in een gestructureerde, leesbare vorm teneinde ze over te dragen aan andere organisaties van uw keuze.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen dient u een geschreven verzoek met bewijs van identiteit te richten aan de club of de vzw op één van de e-mailadressen onderaan deze pagina.

Bij conflicten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een bemiddelingsverzoek indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel:+32 2 274 48 00
contact@apd-gba.be


Wat zijn cookies en hoe maakt de website hier gebruik van?

Cookies zijn kleine tekst- of cijferbestanden die de computer van de bezoeker opslaat wanneer hij de website bezoekt. Ze slaan onder andere statistische informatie op of ze worden gebruikt voor sociale en/of commerciële doeleinden.

Cookies kunnen in twee grote klassen ingedeeld worden, First Party cookies (deze worden geplaatst door de website die op dat moment bezocht wordt) en Third Party cookies (deze cookies worden geplaatst door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt, voorbeelden hiervan zijn bv. Google, Facebook, Twitter enz...).

Er bestaan diverse soorten cookies:
Essentiële cookies: voor het optimaal gebruik van de website
Functionele cookies: onthouden bv, regio, taalkeuze inloggegevens enz...
Analytische cookies: verzamen info over hard- en software, het type browser, besturingssysteem, geografische locatie, gegevens over het bezoek zoals tijdstip, duur enz...
Marketing cookies: voor marketingdoelstellingen en gepersonaliseerde publiciteit.

Merk op dat webbrowsers de mogelijkheid bieden om de instellingen voor cookies te wijzigen en in te stellen naar de persoonlijke voorkeur van de gebruiker. Dit kan echter een negatieve invloed hebben op het gebruik van de website zodat deze niet langer optimaal zal werken.

KGSRL heeft het recht om op elk moment deze cookieverklaring aan te passen of te wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 16/10/2020.

CONTACTEER ONS
Niet gevonden wat u zocht in de aangeboden informatie en de veelgestelde vragen? Contacteer ons, wij proberen zo snel als mogelijk op uw vragen te antwoorden.
KGSRL 2021