ATS Groep & GoodHabitz
Open Gent

(voorheen Eastman Open Gent)

Het 43ste Open van Gent in Het Kuipke - Sportpaleis Gent is geannuleerd,
het toernooi 55+ gaat wel door maar verhuist naar Schaakhuis Caïssa
ATS Groep is een multidisciplinaire technologiegroep die zich specialiseert in het creëren van een duurzame, innovatieve en efficiënte productie- en werkomgeving door het realiseren van totaalprojecten in elektro, mechanica en distributie voor een waaier aan sectoren.
Bij GoodHabitz zien we het leven als één groot leerproces. Reden genoeg om die persoonlijke ontwikkeling leuk en laagdrempelig te maken. Voor iedereen. Want wie leert, zit lekkerder in zijn vel. Je voelt je prettiger, completer, slimmer en succesvoller. Kortom, leren is leven en leven is leren. Een visie die in 2011 op een viltje is geschreven en nu het fundament is gebleken van een gezonde, snelgroeiende internationale organisatie.
INFO
5 RONDEN ZWITSERS - 90 min + 30 sec/zet
> Bye = 1/2 pt (max. 2  tijdens de eerste 3 ronden)
Speeluren:

Ronde 1:    17.07.2021: 14.00 - 18.00 u
Ronde 2:    18.07.2021: 14.00 - 18.00 u
Ronde 3:    19.07.2021: 14.00 - 18.00 u
Ronde 4:    20.07.2021: 14.00 - 18.00 u
Ronde 5:    21.07.2021: 14.00 - 18.00 u

Prijsuitreiking: 21.07.2021: 19.00 u

Het ATS Groep & GoodHabitz Open van Gent is een "not rated" toernooi.

Hoe registreren voor het toernooi?

• Het 55+ toernooi is enkel voor spelers geboren vóór 01/01/1966
• Vul het inschrijvingsformulier in op onze inschrijvingswebsite
• Stort het inschrijfgeld op IBAN BE48 7374 2629 4027
• Aanmelden in de toernooizaal op 17.07.21 van 12.30 u tot 13.30 u

Inschrijfgeld: € 25
(W)IGM, (W)IM, Belgische (W)FM: gratis


Bankgegevens voor de betaling van het inschrijfgeld voor het toernooi:

IBAN BE48 7374 2629 4027
BIC KREDBEBB

op naam van Schaakclub KGSRL met duidelijke vermelding van de naam van de speler(s).

Wedstrijdleider:

Nationaal arbiter (type A): Marc VanSon

Toernooizaal:

Schaakhuis Caïssa
Abrahamstraat 46, B-9000 Gent

In Schaakhuis Caïssa geldt een algemeen rookverbod!

Met medewerking van de Stad Gent
PRIJZENGELD
Hoofdprijzen ELO  1999 - 1700 ELO  <  1700
1. € 200 1. € 50 1. € 50
2. € 125 2. € 35 2. € 35
3. € 75 3. € 25 3. € 25
4. € 50    
5. € 25    

Bij een gelijke stand worden de prijzen gedeeld
LOGEMENT
Er wordt dit jaar door de organisatie geen logement aangeboden
Daar er wegens Covid-19 door de stad Gent geen Gentse Feesten worden ingericht zijn er voldoende overnachtingsmogelijkheden in Gent beschikbaar.
Mogelijkheden voor logement:
PALMARES
WINNAARS VOORBIJE EDITIES
JAAR DEELNEMERS WINNAAR
2013 16 L. Saligo
2014 35 S. Berry
2015 27 E. Bosschem
2016 32 R. Schuermans
2017 54 R. McMichael
2018 47 R. McMichael
2019 51 D. Sadkowski
2020 Geen toernooi -
LOCATIE
TOERNOOIZAAL
Schaakhuis Caïssa - Abrahamstraat 46, B-9000 Gent
Schaakhuis Caïssa is gesitueerd in het centrum van Gent, vlakbij het middeleeuws kasteel het Gravensteen.
Parking Ramen en Vrijdagsmarkt bevinden zich op loopafstand, tramlijnen 1 en 4 hebben kortbij haltes.
VEELGESTELDE VRAGEN
Telt het toernooi mee voor rating?
Neen, het toernooi wordt niet doorgegeven voor eloverwerking. Het aanvragen van een uitslagenfiche voor latere eloverwerking is niet mogelijk.

Kan ik een ronde forfait geven?
Jawel, u krijgt voor maximum 2 forfaits tot en met ronde 3 telkens een half punt.

Kan ik tegen een clubgenoot spelen?
Vanaf de 3de ronde wel, tijdens de eerste 2 ronden wordt dit in de mate van het mogelijke vermeden.
 
Wanneer zijn de paringen voor de volgende dag bekend?
Elke avond worden de paringen opgehangen in de toernooizaal. Deze zijn tevens te consulteren op onze website.
 
Wat bij betwistingen?
Een arbiterscommissie bestaande uit 3 arbiters behandelt eventuele betwistingen.

Wat met Covid-19?
De Covid maatregelen zijn ad-valvas beschikbaar in Schaakhuis Caïssa en zijn tevens te raadplegen op deze toernooiwebsite.
REGLEMENT
1. Het toernooi wordt gespeeld over 5 ronden volgens het Zwitsers systeem. Voor de prijzen en de paringen wordt met de Fide-Elorating van de speler rekening gehouden. Indien de speler geen Fide-Elo heeft, wordt de nationale Elo gebruikt.

2. De uitslagformulieren dienen correct ingevuld en door beide spelers ondertekend te worden. De winnaar of, bij remise de witspeler, deponeert de uitslag in het daartoe voorziene bakje in de toernooizaal.

3. Elke ongeoorloofde afwezigheid heeft onmiddellijke uitsluiting tot gevolg, tenzij de speler zich binnen het tijdbestek van de lopende ronde persoonlijk bij de hoofdwedstrijdleider aanmeldt.

4. Verkeerde uitslagen kunnen verbeterd worden, wanneer ze worden meegedeeld aan de toernooileiding, ten laatste 30 minuten na het begin van de volgende partij.

5. Partijen betwist met een verkeerde kleur hebben geen invloed op de daaropvolgende paringen.

6. Bij ex-aequo’s worden de geldprijzen gedeeld, maar wordt de rangschikking opgemaakt volgens (in volgorde van toepassing): 1. Onderling resultaat 2. Bucholtz  3. Som Elo tegenstanders

7. Klachten tegen een eindbeslissing van de hoofdwedstrijdleider, ingediend ten laatste 30 minuten na het beëindigen van de partij, zullen onherroepelijk door de arbitercommissie, bestaande uit 3 wedstrijdleiders, na het aanhoren van de betrokken partijen, beslecht worden. De genomen beslissing heeft in geen geval invloed op de al uitgevoerde paringen.

8. In de mate van het mogelijke worden spelers van dezelfde club tijdens de eerste twee ronden niet tegen elkaar gepaard.

9. Indien men wenst een bepaalde ronde forfait te geven, dient men een formulier in te vullen dat beschikbaar is bij de toernooileiding. Het is mogelijk om tot en met ronde 3 tweemaal een half punt te krijgen voor een aangekondigde afwezigheid.

10. Het speeltempo bedraagt 1u30 + 30 seconden/zet vanaf zet 1 voor de volledige partij.

11. De FIDE Regels (1 januari 2018) voor het schaakspel zijn van kracht, tenzij de volgende regels anders bepalen.

12. In afwijking van de FIDE Regels (1 januari 2018) is het toegelaten tot 1 uur te laat te komen, dit vanaf het aangekondigde starttijdstip (volgens de klok van de hoofdwedstrijdleider).

13. Het notatieformulier is eigendom van de inrichter.

14. Roken is enkel toegelaten in de voorziene zone (terras buiten).
Op de naleving van deze regel zal strikt toegezien worden.
De 1ste maal krijgt men een verwittiging.
De 2de maal staat gelijk aan verlies van de partij + meteen verlaten van het lokaal.
De 3de maal wordt men uitgesloten uit het toernooi en moet men het lokaal verlaten.


GSM Policy

Er wordt aanbevolen geen gsm’s en/of andere elektronische toestellen mee te brengen naar de speelruimte of de hele toernooi-infrastructuur.

Het wordt wel toegestaan uw gsm bij u te hebben (uiteraard uitgeschakeld) tijdens de partij (bv. in de zak van uw jas) maar u mag hem NIET bij u dragen als u uw bord verlaat.

Sancties:
1ste vergrijp: 1 maal, enkel verwittiging
2de vergrijp: 10 minuten straftijd op de klok (vermindering van de eigen tijd)  
3de vergrijp (en andere): verlies van de partij (cumulatief over het hele toernooi, dus niet noodzakelijk tijdens dezelfde partij).

Bij gsm-gerinkel
1ste inbreuk: 15 minuten straftijd
2de inbreuk: verlies van de partij
Maatregelen COVID-19: toernooi en horeca
Deelnemers kunnen zich alleen online inschrijven voor het toernooi, het inschrijfgeld bij voorkeur op voorhand betalen via overschrijving.

Kom niet naar Schaakhuis Caïssa als u ziektesymptomen vertoont. Iedereen die tot drie dagen voor het evenement ziek wordt of symptomen van COVID-19 vertoont, wordt niet toegelaten. (info: sommige mensen hebben maar een bepaald aantal symptomen zonder ziek te zijn)

Iedereen die binnen veertien dagen na het toernooi ziek wordt, moet dit melden aan het bestuur van KGSRL (info@kgsrl.be).

Na het schaakspel worden de deelnemers als toeschouwers beschouwd.

Aan het begin van het spel mag je elkaar een "goede partij" wensen, maar zonder fysiek contact. Aan het einde van het spel kun je elkaar beleefd en rustig begroeten.

Spelers die tot de risicogroepen behoren kunnen op verzoek spelen volgens de regels voor schaken voor slechtzienden (elk met eigen bord).

Ontsmet uw handen bij het betreden van Schaakhuis Caïssa en herhaal dit regelmatig. Raak alleen voorwerpen aan die u nodig hebt.

Er kunnen in de bar maximaal 8 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen) aan een tafel, behalve als iedereen tot hetzelfde huishouden behoort.

Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Iedere persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten. Consumeren aan de bar is niet toegestaan.

Hou 1,5 meter afstand van medewerkers en andere bezoekers, uitgezonderd de personen die deel uitmaken van uw gezelschap.

Het dragen van een mondmasker of een alternatief in stof is verplicht, uitgezonderd voor kinderen tot en met 12 jaar, behalve wanneer u aan tafel zit. Wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag u een gelaatsscherm gebruiken. De personen die onmogelijk een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm kunnen dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting.

Beperk zoveel als mogelijk uw verplaatsingen en respecteer bij verplaatsingen steeds de afstand van 1,5 meter.

Hoest of nies in uw elleboog of in een papieren zakdoek die u onmiddellijk nadien weggooit in een vuilnisbak.

Betaal zoveel mogelijk elektronisch of contactloos.

Laat de deuren zoveel mogelijk open staan om te zorgen voor een goede verluchting en de deurklinken niet aangeraakt hoeven te worden.

Er zijn CO2-meettoestellen aanwezig. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Tussen 900 ppm en 1200 ppm dienen ramen en deuren geopend te worden, boven 1200 ppm moet het lokaal ontruimd worden.
Nuttige info:
DISCLAIMER, PRIVACY- en COOKIEBELEID
In deze disclaimer, privacyverklaring en cookie policy worden verstaan onder:

de club: Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez (KGSRL)
de vzw: vzw Caïssa
de website: www.kgsrl.be en www.kgsrl.eu
de uitgever: vzw Caïssa-bestuurders, KGSRL-bestuur, webmaster
de inhoud: alle teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of eventuele andere objecten.

Het gebruiken van de website impliceert de automatische aanvaarding van de disclaimer en het privacybeleid. Als u zich niet akkoord kunt verklaren met deze disclaimer of het privacybeleid, wordt u vriendelijk verzocht de website en de onderliggende pagina's ervan niet te consulteren en de website te verlaten. Het nieuwe privacybeleid ging in op 25 mei 2018 en respecteert de nieuwe Europese wetgeving die op deze datum van kracht werd. Deze wet kreeg de naam GDPR mee, ofwel de General Data Protection Regulation (ook bekend als AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze disclaimer en privacyverklaring kunnen te allen tijde gewijzigd worden.

De inhoud van de website en de op de website aanwezige hyperlinks naar externe sites of e-mailadressen kunnen op initiatief van de uitgever zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of verwijderd worden. De op de website aanwezige hyperlinks of advertenties naar externe sites houden geenszins in dat de uitgever zich akkoord verklaart met de inhoud van deze sites. De hyperlinks worden enkel ter beschikking gesteld als informatie. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen van de website of het gebruik van de op de website aanwezige hyperlinks, noch voor het onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door anderen, bijvoorbeeld door cookies op externe websites. De uitgever kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van hardware, software of gegevens van de bezoeker.

De uitgever besteedt alle mogelijke zorg aan de website en streeft naar juiste, begrijpelijke, nauwkeurige en actuele informatie. Niettemin garandeert de uitgever niet dat de gepubliceerde informatie juist, volledig en nauwkeurig is. Eventuele fouten of tekortkomingen kunnen gemeld worden aan de uitgever van de website via webmaster@kgsrl.be. De uitgever wijst alle aansprakelijkheid af over de informatie op de website. Het gebruik van de informatie is volledig op risico van de bezoeker van de website.

Alle informatie of materiaal dat de bezoeker van de website uit vrije wil aan de de uitgever bezorgt wordt als niet-vertrouwelijk en vrij van auteursrechten beschouwd. De uitgever kan aldus vrij over deze informatie beschikken en ze naar eigen goeddunken publiceren op de website. Oneigenlijk gebruik van de website kan aanleiding geven tot inbreuken op privacy, intellectuele rechten of de wetgeving met betrekking hierop of communicatie in de breedste zin van het woord. De bezoeker zal verantwoordelijk gesteld worden voor alles wat hij via de website verzendt en aldus publiceert.

Eventuele geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van de website vallen onder de toepassing van het Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Gent (België) zijn bevoegd. Het raadplegen van de website houdt automatisch in dat de bezoeker zich onderwerpt aan de uitspraken van deze rechtbanken.


Privacybeleid

KGSRL en vzw Caïssa (verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens) verzamelen uw persoonlijke gegevens om een goede werking mogelijk te maken en verbinden zich er toe om deze persoonlijke gegevens uiterst respectvol en discreet te verwerken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te respecteren. Uw persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste informatie of registratie online te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonlijke gegevens: naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer
Contactgegevens: adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres
Financiële gegevens: nummer bankrekening
Elektronische of digitale gegevens: login, IP-adres, locatie, registratie van uw mededelingen per e-mail of blog posts, foto's
Schaakgerelateerde gegevens: stamnummer, club, Elo-rating

Deze gegevens worden verzameld bij het aanmelden als lid, het registreren en/of inschrijven op de website voor een activiteit, competitie of toernooi. Dit impliceert ook dat toestemming gegeven wordt voor het maken en/of publiceren van foto's van clubgerelateerde organisaties of activiteiten. De hoeveelheid van verzamelde gegevens is afhankelijk van uw gebruik van de website en de functionaliteit van de activiteit waarvoor u zich inschrijft.

Wat gebeurt er met de persoonsgegevens?

De verzamelde persoonsgegevens worden verzameld in de ledenadministratie en onder andere gebruikt om contact met u te kunnen opnemen, u informatie te sturen, competities en/of toernooien in te richten, lidgelden en inschrijvingsgelden te innen, te voldoen aan wettelijke verplichtingen, kortom om een goede werking van de club of de vzw mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden door de club niet aangewend voor direct-marketingdoeleinden of geautomatiseerde verwerking of profiling en worden er bewaard zolang dit nodig is om de goede werking van de club of de vzw te verzekeren. Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt en/of gedeeld in de administraties van de overkoepelende schaakinstanties (zoals bv. Liga, VSF, KBSB, Fide enz.. ). Dit in het kader van het lidmaatschap van de club in deze instanties en voor de organisatie en verwerking van resultaten in bepaalde toernooien en/of competities.

Welke rechten heeft U?

U heeft altijd toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. Tevens heeft u te allen tijde het recht foute of onvolledige informatie te laten verbeteren, de gegevens tijdelijk te vergrendelen of beperking van verwerking te vragen. Tenslotte kunt u de verzamelde gegevens gedeeltelijk of volledig laten wissen of kunt u deze opvragen in een gestructureerde, leesbare vorm teneinde ze over te dragen aan andere organisaties van uw keuze.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen dient u een geschreven verzoek met bewijs van identiteit te richten aan de club of de vzw op één van de e-mailadressen onderaan deze pagina.

Bij conflicten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een bemiddelingsverzoek indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel:+32 2 274 48 00
contact@apd-gba.be


Wat zijn cookies en hoe maakt de website hier gebruik van?

Cookies zijn kleine tekst- of cijferbestanden die de computer van de bezoeker opslaat wanneer hij de website bezoekt. Ze slaan onder andere statistische informatie op of ze worden gebruikt voor sociale en/of commerciële doeleinden.

Cookies kunnen in twee grote klassen ingedeeld worden, First Party cookies (deze worden geplaatst door de website die op dat moment bezocht wordt) en Third Party cookies (deze cookies worden geplaatst door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt, voorbeelden hiervan zijn bv. Google, Facebook, Twitter enz...).

Er bestaan diverse soorten cookies:
Essentiële cookies: voor het optimaal gebruik van de website
Functionele cookies: onthouden bv, regio, taalkeuze inloggegevens enz...
Analytische cookies: verzamen info over hard- en software, het type browser, besturingssysteem, geografische locatie, gegevens over het bezoek zoals tijdstip, duur enz...
Marketing cookies: voor marketingdoelstellingen en gepersonaliseerde publiciteit.

Merk op dat webbrowsers de mogelijkheid bieden om de instellingen voor cookies te wijzigen en in te stellen naar de persoonlijke voorkeur van de gebruiker. Dit kan echter een negatieve invloed hebben op het gebruik van de website zodat deze niet langer optimaal zal werken.

KGSRL heeft het recht om op elk moment deze cookieverklaring aan te passen of te wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 16/10/2020.

CONTACTEER ONS
Niet gevonden wat u zocht in de aangeboden informatie en de veelgestelde vragen? Contacteer ons, wij proberen zo snel als mogelijk op uw vragen te antwoorden.
KGSRL 2021