44ste Open Internationaal Schaaktoernooi van Gent

Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez

Reglement

REGLEMENT FIDE-RATED EN NON-RATED TOERNOOI

 

1. Het toernooi wordt gespeeld over 9 ronden volgens het Zwitsers systeem. Voor de paringen houden wij eerst rekening met de Fide-Rating, pas daarna met de nationale Rating van de speler.

 

2. De uitslagformulieren dienen correct ingevuld en door beide spelers ondertekend te worden. De winnaar of, bij remise, de witspeler, deponeert de uitslag in het daartoe voorziene bakje in de toernooizaal.

 

3. Elke ongeoorloofde afwezigheid heeft onmiddellijke uitsluiting tot gevolg, tenzij de speler zich binnen het tijdbestek van de lopende ronde persoonlijk bij de hoofdwedstrijdleider aanmeldt.

 

4. Verkeerde uitslagen kunnen verbeterd worden, wanneer ze worden meegedeeld aan de toernooileiding, ten laatste 30 minuten na het begin van de volgende partij.

 

5. Partijen betwist met een verkeerde kleur hebben geen invloed op de daaropvolgende paringen.

 

6. De prijzen worden, bij gelijke aantal punten, gedeeld en kunnen niet gecumuleerd worden.

 

7. Klachten tegen een eindbeslissing van de hoofdwedstrijdleider, ten laatste 30 minuten na het beëindigen van de partij, zullen onherroepelijk door de arbitercommissie, bestaande uit 3 wedstrijdleiders, na het aanhoren van de betrokken partijen, beslecht worden. De genomen beslissing heeft in geen geval invloed op de al uitgevoerde paringen.

 

8. In de mate van het mogelijke worden spelers van dezelfde club tijdens de eerste drie ronden niet tegen elkaar gepaard.

 

9. Indien men een bepaalde ronde forfait wil geven, dient men een formulier in te vullen dat beschikbaar is bij de toernooileiding. Het is mogelijk om tot en met ronde 5 tweemaal een half punt (0,5) te krijgen voor een aangekondigde afwezigheid.

 

10. Na aanvang van ronde 1 kan men niet langer het clubnummer laten wijzigen waarmee men zich heeft aangemeld!

 

11. Het speeltempo bedraagt 1u30 + 30 seconden/zet vanaf zet 1 voor de volledige partij.

 

12. De FIDE Regels van 2023 voor het schaakspel zijn van kracht, tenzij de volgende regels anders bepalen.

 

13. In afwijking van de FIDE Regels van 2023 is het toegelaten tot 1 uur te laat te komen, dit vanaf het aangekondigde starttijdstip (volgens de klok van de hoofdwedstrijdleider).

 

14. Het notatieformulier is eigendom van de inrichter.

 

15. Roken is enkel toegelaten in de daartoe voorziene zone. Op de naleving van deze regel zal strikt toegezien worden.

  • De 1-ste maal krijgt men een verwittiging.
  • De 2-de maal staat gelijk aan verlies van de partij + meteen verlaten van het 't Kuipke - Sportpaleis Gent.
  • De 3-de maal wordt men uitgesloten en moet men het 't Kuipke - Sportpaleis Gent verlaten.

 

16. De hoofdwedstrijdleider kan, na een speelduur van 4u30, beslissen om een voorlopig resultaat toe te kennen aan een nog niet beëindigde partij met het oog op de paringen van de volgende ronde.

 

17. De organisatie behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren zonder opgave van enige reden.

 

 

REGLEMENT TOERNOOI 55+

 

1. Het toernooi wordt gespeeld over 5 ronden volgens het Zwitsers systeem. Voor de paringen houden wij rekening met de hoogste Elorating van de speler.

 

2. De uitslagformulieren dienen correct ingevuld en door beide spelers ondertekend te worden. De winnaar of, bij remise, de witspeler, deponeert de uitslag in het daartoe voorziene bakje in de toernooizaal.

 

3. Elke ongeoorloofde afwezigheid heeft onmiddellijke uitsluiting tot gevolg, tenzij de speler zich binnen het tijdbestek van de lopende ronde persoonlijk bij de hoofdwedstrijdleider aanmeldt.

 

4. Verkeerde uitslagen kunnen verbeterd worden, wanneer ze worden meegedeeld aan de toernooileiding, ten laatste 30 minuten na het begin van de volgende partij.

 

5. Partijen betwist met een verkeerde kleur hebben geen invloed op de daaropvolgende paringen.

 

6. Bij een gelijke stand worden de prijzen gedeeld en ze kunnen niet gecumuleerd worden.

Scheidingssysteem: 1. Onderling resultaat 2. Voortschrijding 3. Som Elo tegenstanders.

 

7. Klachten tegen een eindbeslissing van de hoofdwedstrijdleider, ten laatste 30 minuten na het beëindigen van de partij, zullen onherroepelijk door de arbitercommissie, bestaande uit 3 wedstrijdleiders, na het aanhoren van de betrokken partijen, beslecht worden. De genomen beslissing heeft in geen geval invloed op de al uitgevoerde paringen.

 

8. In de mate van het mogelijke worden spelers van dezelfde club tijdens de eerste twee ronden niet tegen elkaar gepaard.

 

9. Indien men een bepaalde ronde forfait wil geven, dient men een formulier in te vullen dat beschikbaar is bij de toernooileiding. Er worden voor een bye geen punten toegekend.

 

10. Het speeltempo bedraagt 1u30 + 30 seconden/zet vanaf zet 1 voor de volledige partij.

 

11. De FIDE Regels van 2023 voor het schaakspel zijn van kracht, tenzij de volgende regels anders bepalen.

 

12. In afwijking van de FIDE Regels van 2023 is het toegelaten tot 1 uur te laat te komen, dit vanaf het aangekondigde starttijdstip (volgens de klok van de hoofdwedstrijdleider).

 

13. Het notatieformulier is eigendom van de inrichter.

 

14. Roken is enkel toegelaten in de daartoe voorziene zone. Op de naleving van deze regel zal strikt toegezien worden.

  • De 1-ste maal krijgt men een verwittiging.
  • De 2-de maal staat gelijk aan verlies van de partij + meteen verlaten van het 't Kuipke - Sportpaleis Gent.
  • De 3-de maal wordt men uitgesloten en moet men het 't Kuipke - Sportpaleis Gent verlaten.

 

15. De organisatie behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren zonder opgave van enige reden.

 

 

GSM Policy

 

De vaststelling dat een GSM-toestel niet is uitgeschakeld wordt als volgt bestraft:

  • bij de eerste maal: een waarschuwing
  • bij de tweede maal binnen dezelfde partij: verlies van de partij, tenzij de tegenstander onmogelijk de stelling nog kan winnen. In dit laatste geval wordt de partij remise.

 

Tijdens de partij mag een speler niet rondlopen met een GSM-toestel bij zich. Indien dit wordt vastgesteld, wordt de partij onmiddellijk verloren verklaard.

Schaakhuis Caïssa - KGSRL
Abrahamstraat 46, B-9000 Gent
Ondernemingsnummer
0411.954.149 - RPR Gent
www.kgsrl.be
info@kgsrl.be - caissa@kgsrl.be