COVID-19 maatregelen bij het organiseren van een schaakactiviteit

(momenteel zijn alle activiteiten terug verboden)

Algemeen

Het dragen van een mondmasker tijdens de partij is verplicht.
Respecteer steeds de afstand van 1,5 m.
Enkel de noodzakelijke verplaatsingen zijn toegelaten. Drank of eten halen aan de toog of naar het toilet gaan is toegestaan.
Gelieve ook de opgelegde looprichting te respecteren.
De handen ontsmetten en/of vaak wassen, zeker vr de partij.
Wie in de dagen voor de activiteit ziekteverschijnselen vertoonde, dient thuis te blijven.
Wie kort na de activiteit positief test dient de club te verwittigen.
Personen die het wensen mogen op twee borden spelen. Zij en hun tegenstander zullen vervolgens spelen volgens het blinden-principe: elke gespeelde zet aan elkaar
mondeling doorgeven.
De schaakactiviteit wordt georganiseerd als een binnen evenement met een zittend publiek.
Er zijn geen toeschouwers toegelaten.
Inschrijvingen gebeuren in principe online of via mail.


Gedurende de partij

Er is geen fysiek contact tussen de spelers. Een andere vorm van begroeting is uiteraard wel toegestaan.
Na de partij worden de stukken terug in de beginpositie gezet, en verlaat men de zaal. Neem ook alle papier, flesjes,,mee.
Spelers mogen bij het slaan de stukken van de tegenstander van het bord nemen.
Gedurende de activiteit is de verantwoordelijke van de schaakactiviteit / arbiter aanwezig en draagt een mondmasker.


CORONA verantwoordelijke

Een coronaverantwoordelijke wordt aangeduid en zal aanwezig zijn. Deze kan bijgestaan worden door de barverantwoordelijke. Uitzonderlijk, bijv. op een gewone
clubavond, kan deze functie uitgeoefend worden door de barverantwoordelijke:
is op de hoogte van de te nemen maatregelen;
kijkt na dat de regels in de club duidelijk zichtbaar uithangen;
informeert zo nodig de deelnemers en ouders over de regels;
registreert wie aanwezig is op de schaakactiviteit;
handelt in de geest van de voorzorgsmaatregelen in onvoorziene omstandigheden.
communiceert met het bestuur;
controleert dat voldoende desinfecterende middelen aanwezig zijn.


Materiaalverantwoordelijke

Zorgt voor de indeling van de zalen, aantal beschikbare borden en sets.
Zorgt dat tafels en borden in de gewenste opstelling staan.
Zorgt voor het ontsmetten van borden en sets voor en na de partij, indien nodig.
 

Veiligheidsvoorschriften COVID-19
Schaakhuis Cassa vzw - Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez
Abrahamstraat 46, B-9000 Gent
Ondernemingsnummer: 0411.954.149 - RPR Gent
www.kgsrl.be - info@kgsrl.be - caissa@kgsrl.be
KGSRL
KONINKLIJKE GENTSE SCHAAKKRING RUY LOPEZ
Home