Verslag OVIC R1 - 04/10/20

Op zondag 4 oktober 2020 was het zover. Na maandenlange schaakinactiviteit naar aanleiding van een Chinees beestje werd de competitie hernomen. Althans in Oost-Vlaanderen: de Oost-Vlaamse interclubs (kortweg OVIC) gingen van start, op zondagen (in plaats van voorheen op vrijdagen), in vervanging van de nationale interclubs die dit seizoen 20-21 niet zullen plaatsvinden omwille van datzelfde beestje enerzijds en omdat de niet-beëindigde editie 19-20, na beslissing van de KBSB, nog moet afgewerkt worden in het voorjaar van 2021, anderzijds.

Onze club slaagde erin nog een aanzienlijk aantal ploegen van 4 spelers aan de start te krijgen, dit ondanks corona en - naar aanleiding hiervan - onze geslonken ledenlijst.

De uitdagingen van de nieuwe interclubverantwoordelijke waren (en zijn) dus niet min: 13 volwaardige ploegen opstellen, forfaits vermijden en, in samenwerking met de andere bestuursleden, erop nazien dat de coronamaatregelen nageleefd worden. Eén van de moeilijkste uitdagingen is de te respecteren speeloppervlakte per speler (en hiermee verbonden de afstandsregel van 1,5 meter) !

De eerste ronde verliep vlekkeloos op organisatorisch gebied: ik diende slechts 2 reserven op te stellen (op 52 spelers) en de onderlinge ontmoetingen tussen 6 ploegen kon ik verschuiven naar de week erna, op zaterdag 10/10. Zodoende was er steeds voldoende ‘ademruimte’ in ons lokaal.

Ook op sportief vlak werden geen moeilijkheden genoteerd.

Resultaatgericht vallen mij de verpletterende overwinningen van ploeg 2 (3,5 - 0,5 winst tegen Deurne 1) en ploeg 8 (4 - 0 winst tegen LSV Chesspirant 5) op, terwijl de ploegen 7, 9 en 11 ons een revanche verschuldigd zijn.  Zeker de jeugdige knapen van ploeg 7 !!
De onderlinge ontmoetingen tussen ploegen 3&4, 5&6 en 12&13 verliepen gelijkopgaand, met de kleinst mogelijke overwinning van ploeg 6 (eveneens jeugdig talent) tegen ploeg 5 (aspirant kampioenen in de NIC) en een billijk gelijkspel voor de overige ploegen. Individueel viel mij de remise tussen oude rot Yves en jeugdige stormram Amir op.

De volgende ronde kondigt zich al aan komende zondag, waar ik nu al op zoek ben naar een vervanger van een speler die zich teruggetrokken heeft naar aanleiding van de stijging van de coronacijfers, en 4 reserven (2 voor ploeg 1 en 2 voor ploeg 8).

Verslag: Valère - 11/10/20


  Verslag OVIC R2 - 18/10/20

Ronde 2 van de OVIC werd geplaagd door de niet-beschikbaarheid van een aantal basisspelers: pas op vrijdagavond 16/10 was ik er in geslaagd 13 volwaardige ploegen samen te stellen.  Maar dan stak corona een stokje (grote stok in feite) tussen de wielen: het regende uitstellen en van de door KGSRL 13 ingeschreven ploegen traden uiteindelijk slechts 7 ploegen aan. Wijzelf stelden 3 ontmoetingen uit (onze 4de, 9de en 12de ploeg), onze tegenstrevers verdaagden 3 ontmoetingen (tegen KGSRL 1, 3 en 5).  Deze uitgestelde ontmoetingen zullen gespeeld worden, als alles goed gaat, op 20/12, ik hoop dit jaar….

De eigenlijke ontmoetingen dan. Organisatorisch verliep het in ons schaakhuis weeral eens zoals het hoort: onze materiaalmeester Yves had de (ontsmette) schaaksets en tafels/stoelen weer opgesteld met inachtneming van de nodige afstand(en) en de coronaverantwoordelijke (& scheidsrechter) Gunter ontving de spelers met de gepaste aanwijzingen en instructies.

Ook nu werden op sportief vlak geen moeilijkheden genoteerd.
Resultaatgericht bevestigde ploeg 2 met hun 1-3 overwinning op het ‘veld’ van de Mercatel (KGSRL 2 voert het voorlopige klassement aan en neemt nu al een optie op promotie naar 1ste afdeling). Ploeg 6 verpletterde Artvelede 2 met 4-0, ploeg 7 herpakte zich - zoals verwacht - tegen Jean Jaures 1 (1,5 - 2,5 winst), KGSRL 10 won overtuigend tegen Wetteren 3 en ploeg 13 (de familie Oloeriu versterkt met Victor Vandermeersch) verpletterde LSV Chesspirant 11 eveneens met 4 - 0. Onze ploegen 8 en 11 tenslotte verloren. Jammer, maar zij beloofden zich te revancheren!

De toekomst ziet er, vandaag, niet echt rooskleurig uit met betrekking tot het vervolg van de Oost-Vlaamse interclubs: de Raad van Bestuur van de Liga Oost-Vlaanderen stelt reeds de 3de ronde (gepland op 15/11/2020) uit en wacht de ‘coronabarometer’ af van de regering voor het verdere verloop van deze leuke competitie.

De Liga heeft nu, voorlopig, reeds beslist dat bij:
Code rood: geen competitie mogelijk
Code oranje: competitie mogelijk mits inachtneming strenge maatregelen zoals speelbord 1,20 meter breed (of op 2 borden) & mondmasker
Code geel: competitie mogelijk op 1 bord (normale breedte) & mondmasker
Code groen: competitie mogelijk zonder beperkingen.

Alles blijft echter afhankelijk van de maatregelen uitgevaardigd door de regering.

Verslag: Valère - 24/10/20

 

Oost-Vlaamse Interclub 2020-2021
Schaakhuis Caïssa vzw - Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez
Abrahamstraat 46, B-9000 Gent
Ondernemingsnummer: 0411.954.149 - RPR Gent
www.kgsrl.be - info@kgsrl.be - caissa@kgsrl.be
KGSRL
KONINKLIJKE GENTSE SCHAAKKRING RUY LOPEZ
Home