De korte geschiedenis:

De schaakclub zag op 25 oktober 1900 het levenslicht in café "In den Hazewind" op de Koornmarkt te Gent. 

De vier stichters,  ingenieurs Claeys en  De Vijlder, journalist R. Millecamp en C. Van Doorne vermeldden op de stichtingsakte de naam "Cercle des Echecs de Gand".  Nieuwe leden doken weldra op zodat reeds in 1901 het eerste clubkampioenschap gehouden werd. 

In 1904 verhuist de club naar het "Hotel d'Allemagne".   Tientallen verhuizingen zouden volgen. Op 16 april 1966 greep een fusie plaats met Schaakkring Ruy Lopez, gesticht op 1 juni 1939. 

In 1987 na opnieuw een gedwongen verhuis beslist de club een eigen lokaal te verwerven.  Na een immense speurtocht door Gent wordt een geschikt pand en het nodige kapitaal gevonden. 

In de Abrahamstraat nr. 46 wordt het secretariaatsgebouw van de verlaten brouwerijschool gekocht en gerenoveerd.  Op 01 juli 1988 wordt dit nieuwe clublokaal plechtig ingehuldigd. Meteen een unicum in de Belgische schaakwereld.  Nooit eerder bezat een Belgische schaakclub een eigen gebouw. 

Dit prachtig schaaklokaal biedt de ongeveer 200 leden en bezoekers alle mogelijke voorzieningen: een snelschaakruimte met 20 borden, 5 schaaklokalen samen goed voor  70 borden, een bibliotheek, een vergaderlokaal, een secretariaat, bar en keuken enz.
Toelichtingen:

- Tweede aansluiting kan zijn:

- vanaf 2de lid van eenzelfde gezin met aansluiting bij VSF. Indien twee of meer personen van hetzelfde gezin lid zijn van KGSRL wordt diegene met de grootste
bijdrage als eerste aansluiting beschouwd.
- 2de aansluiting bij KGSRL waarbij dat lid reeds aangesloten is bij een andere club waar hij reeds de VSF-bijdrage betaalt.

- Aspirant-lid: enkel voor nieuwe leden - wordt niet onmiddellijk aangesloten bij de overkoepelende schaakinstanties - komt niet in aanmerking voor prijzen van interne
toernooien - ontvangt digitaal clubblad per e-mail.

- Steunend lid: uit sympathie - geen schaakactiviteiten - geen digitaal clubblad.


Er worden geen papieren clubbladen meer verdeeld, behalve voor leden die niet over een e-mailadres beschikken en in het verleden een papieren clubblad per post
kregen toegestuurd of het kwamen ophalen in het clublokaal.

Het schaakjaar bij KGSRL loopt van 01 juli tot 30 juni, de lidgelden voor het nieuwe seizoen worden gend in de maanden juli en augustus. Voor aansluitingen na
nieuwjaar geldt volgende regeling. Het lidgeld is geldig tot eind augustus van het jaar daarop, de periode kan dus 20 maand zijn met dien verstande dat het nieuwe lid
wordt aangesloten bij de overkoepelende schaakinstanties in september van het lopende jaar. Wil hij echter al daarvoor officile schaakpartijen spelen dan wordt hij
onmiddelljk bij de bonden aangesloten doch dan is een bijkomende vergoeding van 25 verschuldigd. Een voorbeeld:

Een volwassene die lid wordt in januari 2020 betaalt 90 euro, is lid tot einde augustus 2021 en wordt bij de Belgische schaakbond aangesloten in de zomer van 2020.
Wil hij vroeger bij de KBSB worden aangesloten dan betaalt hij 115 euro (90 lidgeld en een extra bijdrage voor aansluiting van januari 20 tot juni 2020 van 25 euro).

Categorie Aansluiting hoofdclubspeler Tweede aansluiting
Volwassene 90 70
Jeugd (t/m het jaar waarin men 21 wordt) 50 45
60+ (vanaf het jaar waarin men 60 wordt) 75 60
   Aspirant-lid: 65
   Steunend lid: 35
Wat organiseren wij?

Het Eastman Open Internationaal Toernooi van Gent tijdens de Gentse feesten, een clubkampioenschap, nationale interclubwedstrijden (deelname met 19 ploegen in vijf reeksen volgens sterkte), snelschaak- en andere toernooien op vrijdagavond, zaterdagtoernooi met vrijblijvende deelname, C&D - toernooi voor minder sterke en beginnende spelers, krokustoernooi voor jeugdspelers enz...
 
Hoe communiceren wij?

Met een website en een clubblad per e-mail.
 
Kan je schaakles volgen?

Onze schaakschool organiseert een lessencyclus voor kinderen gespreid over 6 stappen. Er is eveens een periodieke cursus voor volwassenen.

Wat kost het?
Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez
 


KGSRL

Grootste schaakclub van België en op n na oudste

Abrahamstraat 46, B-9000 Gent

BE48 7374 2629 4027 - KREDBEBB
 
 Openingstijden

woensdagnamiddag vanaf 14u00 - vrijdag van 19u30 tot 03u00 - zaterdag van 13u30 tot 21u00
zondagvoormiddag voor jeugdschaaklessen - zondagnamiddag voor interclubcompetitie
KGSRL
KONINKLIJKE GENTSE SCHAAKKRING RUY LOPEZ